Thursday, 30 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสั่นสะเทือนในเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดลำพูน แต่ยังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 ว่า เมื่อเวลาโดยประมาณ 4.36 น. ก่อนหน้านี้ เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กม.

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ บอกว่า แผ่นดินไหวคราวนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง อ.แม่ริม รวมทั้ง อ.สันทราย รวมถึง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รวมทั้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ระหว่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบรวมทั้งรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น