Thursday, 30 March 2023

“ดร.ธรณ์” เฉลยแล้ว ไทยรอดพ้นจากพายุโนรู เพราะมีเทือกเขา “อันนัม” เหมือนเป็นเกราะคุ้มครอง

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม บอกสาเหตุที่ “พายุโนรู” สลายตัวเร็ว ทำให้ประเทศไทยไม่เดือดร้อนมากกว่านี้ เพราะมีเทือกเขา “อันนัม” เป็นเสมือนเกราะคุ้มครอง เผยคนไทยโชคดีที่เราตั้งถิ่นฐานอยู่เบื้องหลังอันนัม

เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยสาเหตุที่ “พายุโนรู” ย่อยสลายเร็ว ทำให้ประเทศไทยไม่เดือดร้อนมากกว่านี้ โดยกำหนดไว้ว่า “พายุหมุนเกิดในทะเล ตายในเทือกเขา นี่คือประโยคสั้นๆแต่ผมมีความคิดว่าอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยดีสุด “โนรู” ที่รุนแรงตอนขึ้นฝั่ง อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยไม่เดือดร้อนมากไปกว่านี้ แล้วโนรูตายที่ไหน? คำตอบคือพายุหมดแรงบน “อันนัม” เทือกเขาที่เป็นเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองไทย

เฉลยแล้วพายุโนรู

อันนัมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วย เทือกเขาอยู่ในเวียดนาม ในลาว แล้วก็มีส่วนปลายอยู่ในเขมรแต่เทือกเขายาว 1,100 กิโล มากถึง 2,800 เมตร

คือปราการธรรมชาติที่คุ้มครองป้องกันประเทศไทยมาบ่อย อันนัมทอดยาวขนานชายฝั่งเวียดนาม แบ่งเขตชายฝั่งออกจากลุ่มน้ำแม่โขงที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินทุกครั้งที่มีพายุหมุนหรือพายุใหญ่เข้ามาทางเวียดนาม อันนัมหยุดกระแสลมไว้ ทำให้พายุที่เกรี้ยวกราดลดความกระแสลมเหลือเพียงดีเปรสชั่น แม้ฝนจะตกอยู่ แต่กระแสลมเบาลงมาก ความชื้นในอากาศส่วนหนึ่งถูกกักเก็บไว้

อันนัมยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าดิบชื้นเรื่อยจนกระทั่งป่าดิบเขาที่สำคัญในอินโดจีน เป็นถิ่นที่อยู่ของ “เสาลา” แอนทีโลปหายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เจอเฉพาะแถวอันนัมตอนเหนือ ในลาวแล้วก็เวียดนาม

อันนัมยังป้อนน้ำให้ลำโขง ทำให้ผู้คนในลาวแล้วก็เขมรมีความสุขแล้วก็นั่นคือเรื่องที่อยากเล่าให้เพื่อนธรณ์ฟัง ถึงปราการแห่งอินโดจีนเทือกเขาที่มีความหมายมากมายต่อไทยแล้วก็จะยิ่งทวีความสำคัญ เมื่อโลกร้อนขึ้น เมื่อสภาพอากาศสุดขั้วแรงขึ้นอันนัมยังคงตั้งตระหง่าน แล้วก็คนไทยโชคดีเหลือเกินที่เราตั้งหลักแหล่งอยู่เบื้องหลังอันนัม”